Zespół Reverso to specjaliści nie tylko z dziedziny archiwistyki i zarządzania dokumentacją, ale również prawa, administracji, marketingu, finansów i rachunkowości, a ich profesjonalizm, wiedza i rzetelność sprawią, że będą Państwo zadowoleni ze świadczonych przez firmę usług. Oferta nasza skierowana jest do wszystkich instytucji i jednostek, niezależnie od wielkości czy branży w jakiej działają, dla których ważny jest porządek w aktach i łatwy dostęp do zawartych w nich informacji. Świadczymy usługi obejmujące wszystkie prace – zaczynając od organizacji archiwum bądź składnicy akt, poprzez archiwizację, porządkowanie, brakowanie, aż po zniszczenie makulatury.

Naszym celem jest uporządkowanie i nadanie „papierowego życia” wszelkiej dokumentacji wytwarzanej i gromadzonej w Państwa firmie oraz poprawa funkcjonowania archiwum, właściwe zabezpieczenie dokumentów i łatwy do nich dostęp.

responsive devices
Przygotowanie/aktualizacja normatywów kancelaryjno archiwalnych

Kompleksowe opracowanie lub aktualizacja obecnie obowiązujących wewnętrznych procedur kancelaryjno – archiwalnych regulujących prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania dokumentacją. W celu zapewnienia należytego obiegu dokumentacji i poprawnego klasyfikowania dokumentów przekazywanych do archiwum zakładowego, przygotujemy normatywy kancelaryjno – archiwalne w następującej postaci:
1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
2. Instrukcja kancelaryjna
3. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego


Porządkowanie materiałów archiwalnych i dokumentówniearchiwalnych

Głównym celem archiwizacji dokumentacji jest jej prawidłowe sklasyfikowanie i zabezpieczenie oraz uporządkowanie w sposób umożliwiający jej identyfikację. Dokumentacja zostaje porządkowana w oparciu o Państwa wewnętrzne i powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie archiwizacji materiałów archiwalnych i dokumentów niearchiwalnych.

Wydzielenie dokumentów, których okres przechowywaniaupłynął

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej to wydzielenie i przekazanie do zniszczenia tej części dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, a dokumenty utraciły dla Państwa jednostki wartość dowodową i merytoryczną. Brakowanie przeprowadzane jest głównie na podstawie poniższych aktów normatywnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów:
1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 1506)
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743)

Odbiór i niszczenie makulatury

Wszystkie dokumenty w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych odbierane są od Państwa przez odpowiednio wykwalifikowane i doświadczone w tym zakresie osoby, a niszczenie ich odbywa się w warunkach stanowiących obowiązujące standardy, uniemożliwiając pozyskanie z nich jakichkolwiek informacji. Oferujemy także stałą współpracę w zakresie odbioru i niszczenia dokumentów w systemie bezpiecznych pojemników na makulaturę zabezpieczonych zamkiem.

Bieżąca obsługa archiwum zakładowego / składnicy akt

Współpraca polega na systematycznym wypełnianiu powierzonych obowiązków w postaci cyklicznej i bieżącej obsługi archiwum zakładowego lub składnicy akt. Wszystkie czynności wykonywane są przez osoby upoważnione w terminie ustalonym przez Strony. System ten posiada wiele zalet, takich jak: ograniczenie kosztów stałych związanych z zatrudnieniem archiwisty zakładowego w pełnym wymiarze godzin, oszczędność czasu pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki, gwarancja wykonywania obowiązków przez osoby kompetentne i posiadające niezbędną w tym zakresie wiedzę i doświadczenie.

Transport dokumentów / przeprowadzka archiwum

W przypadku relokacji archiwum zakładowego lub składnicy akt zapewniamy kompleksowe przygotowanie oraz transport wszystkich dokumentów. Dokumenty zostają zapakowane w pudła, pojemniki, worki, załadowane i przewiezione do nowej siedziby.

Reverso tworzą ludzie mający wiedzę i wieloletnie doświadczenie nabyte w trakcie pracy w Archiwach Państwowych, a także w archiwach zakładowych instytucji administracji publicznej oraz składnicach akt prywatnych przedsiębiorstw. Dzięki wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów i specjalistycznych kursów oraz umiejętności praktycznych nabytych w trakcie pracy zawodowej świadczymy profesjonalne usługi w zakresie archiwizacji wszelkiej dokumentacji zgromadzonej w Państwa jednostce. Wszystkie czynności związane z archiwizacją i niszczeniem dokumentacji wykonujemy z należytą starannością oraz w oparciu o najwyższe standardy i obowiązujące przepisy prawa.

Klienci traktowani są indywidualnie, niezależnie od tego czy współpraca nawiązana zostaje na zasadzie stałej obsługi lub też pojedynczych zleceń. Wszystkie z proponowanych przez nas usług świadczone są na terenie klienta, co umożliwia mu stałą kontrolę i nadzór nad wszelkimi pracami prowadzonymi przez naszych archiwistów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy rzetelną firmą gwarantującą bezpieczeństwo w zakresie ochrony wrażliwych danych osobowych i danych poufnych. Zarówno podczas porządkowania, jak i niszczenia dokumentów oraz wszelkich innych prac archiwizacyjnych zachowujemy procedury mające na celu uniemożliwienie pozyskania jakichkolwiek informacji przez osoby nieupoważnione. Podejmując współpracę zapewniamy gwarancję, że Państwa dokumenty są bezpiecznie.


Doświadczenie

Mimo krótkiej obecności na rynku jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem, co przekłada się na profesjonalizm i rzetelność świadczonych przez nas usług. Współpracę z nami podjęły zarówno jednostki administracji publicznej, jak i przedsiębiorstwa sektora prywatnego.

Elastyczność

Cechuje nas elastyczność pracy i dopasowanie się do klienta. Zapewniamy dogodny termin i system wykonywanych przez nas prac, który nie koliduje z pracą Państwa jednostki.

Zaangażowanie

Wszystkie powierzone nam zadania wykonujemy z należytą starannością i w wyznaczonym terminie. Koncentrujemy się na pracy zapewniając najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie archiwizacji i zarządzania dokumentacją w Państwa jednostce.

Kompleksowość

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie obsługi archiwum zakładowego, bądź składnicy, dzięki czemu zaoszczędzacie Państwo czas i macie pewność, iż wszystkie prace wykonywane są przez osoby kompetentne i odpowiednio przeszkolone.

Zaufali nam:.

W związku ze stałym rozwojem, firma Reverso - Polska. poszukuje kandydatów na stanowiska:

• Archiwista
• Praktykant/Stażysta


ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Porządkowanie akt, w tym:
• Kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji zgodnie z przepisami
• Opisywanie jednostek aktowych
• Sporządzanie ewidencji porządkowanych akt (spisy zdawczo –
odbiorcze, wykazy spisów zdawczo – odbiorczych)
• Brakowanie akt wraz z przygotowywaniem spisów dokumentacji i
protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej

WYMAGANIA:

• Doświadczenie w porządkowaniu dokumentacji kategorii A oraz B
• Znajomość przepisów kancelaryjno - archiwalnych
• Gotowość do wyjazdów służbowych i pracy w terenie
• Dyspozycyjność we wskazanym przez pracodawcę terminie
• Wykształcenie min. średnie (mile widziane ukończone studia z
Archiwistyki i zarządzania dokumentacją lub kurs Archiwisty)
• Znajomość obsługi pakietu MS Office
• Sumienność, dokładność i odpowiedzialność

OFERUJEMY

• Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
• Pracę w formie czasowych zleceń
• Szkolenie wstępne
• Możliwość zdobycia doświadczenia

Osoby zainteresowane w/w ofertą pracy zapraszamy do przesłania CV

Kontakt

Reverso - Polska
mobile: 661 96 70 25
e-mail:biuro@reverso-polska.pl
www.reverso-polska.pl
https://www.facebook.com/ReversoPolskaKatarzyna Kukulska

mobile: 609 55 58 24
e-mail: k.kukulska@reverso-polska.pl

Woj. mazowieckie
Grodziska 202, Stara Wieś
NadarzynKrzysztof Szcześniak

mobile: 603 12 70 75
e-mail: k.szczesniak@reverso-polska.pl

Woj. świętokrzyskie
Gilów 24A
Bliżyn